Ավտոմատ անջատիչ UKB7


UKB7- 3P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 6A 10KA
UKB7- 3P 10A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 10A 10KA
UKB7- 3P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 16A 10KA
UKB7- 3P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 20A 10KA
UKB7- 3P 25A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 25A 10KA
UKB7- 3P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 32A 10KA
UKB7- 3P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 40A 10KA
UKB7- 3P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 50A 10KA
UKB7- 3P 63A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-3P 63A 10KA