Կցամաս


Lug 0,75mm 7508 Մալուխի ծայրակալ 0,75mm 7509
Lug 1,0mm 1008 Մալուխի ծայրակալ 1,0mm 1009
Lug 1508 15mm Մալուխի ծայրակալ 1508 15mm
Lug 2,5mm 2508 Մալուխի ծայրակալ 2,5mm 2509
Lug 0,5mm Blue E0508 Մալուխի ծայրակալ 0,5mm Blue E0509
Lug 4,0mm E4009  Մալուխի ծայրակալ 4,0mm E4010
Lug 6,0mm Red E6012  Մալուխի ծայրակալ  6,0mm Red E6013
Lug 10,0mm E10-12 Blue  Մալուխի ծայրակալ  10,0mm E10-12 Blue 
Lug 16,0mm E16-12  Մալուխի ծայրակալ  16,0mm E16-13
Lug 6009 6mm  Մալուխի ծայրակալ  6009 6mm