Կցամաս
Lug 2x1mm  Մալուխի ծայրակալ 2x1mm 
Lug 2x2.5mm  Մալուխի ծայրակալ  2x2.5mm 
Lug 2x4mm  Մալուխի ծայրակալ  2x4mm 
Lug 2x6mm  Մալուխի ծայրակալ  2x6mm 
Lug 4,0mm 4009  Մալուխի ծայրակալ  4,0mm 4010