Ժամանակի ռելե DH48s-s


Ժամանակի ռելե DH48s-s cycle 1s-99h 220 VAC