Ավտոմատ անջատիչ UKB1


UKB7- 2P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 6A 6KA
UKB1- 2P 10A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 10A 6KA
UKB1- 2P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 16A 6KA
UKB1- 2P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 20A 6KA
UKB1- 2P 25A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 25A 6KA
UKB1- 2P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 32A 6KA
UKB1- 2P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 40A 6KA
UKB1- 2P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 50A 6KA
UKB1- 2P 63A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-2P 63A 6KA