Ավտոմատ անջատիչ UKB1


UKB7- 3P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 6A 6KA
UKB1- 3P 10A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 10A 6KA
UKB1- 3P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 16A 6KA
UKB1- 3P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 20A 6KA
UKB1- 3P 25A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 25A 6KA
UKB1- 3P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 32A 6KA
UKB1- 3P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 40A 6KA
UKB1- 3P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 50A 6KA
UKB1- 3P 63A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-3P 63A 6KA