Ինվերտոր միաֆազ


0.75-400 ԿՎԱ Ինվերտոր Միաֆազ մուտք- միաֆազ ելք