Ինվերտոր եռաֆազ


0.75-400 ԿՎԱ Ինվերտոր Միաֆազ մուտք- եռաֆազ ելք