Ծայրակալ DT


Lug copper DT 10  Մալուխի ծայրակալ պղնձե օլոֆապատ DT 10 
Lug copper DT 120  Մալուխի ծայրակալ պղնձե օլոֆապատ   DT 120 
Lug copper DT 150  Մալուխի ծայրակալ պղնձե օլոֆապատ  DT 150 
Lug copper DT 16   Մալուխի ծայրակալ պղնձե օլոֆապատ  DT 16  
Lug copper DT 185   Մալուխի ծայրակալ պղնձե  օլոֆապատ  DT 185  
Lug copper DT 240   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DT 240  
Lug copper DT 25   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DT 25  
Lug copper DT 300   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DT 300  
Lug copper DT 35   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DT 35  
Lug copper DT 50   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DT 50  
Lug copper DT 70   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DT 70  
Lug copper DT 95   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DT 95