Մալուխի կապ


Cable Tie 2.5x100  Մալուխի կապ 2.5x100 
Cable Tie 2.5x200  Մալուխի կապ 2.5x200 
Cable Tie 3.6x250  Մալուխի կապ 3.6x251
Cable Tie 4x250  Մալուխի կապ 4x251
Cable Tie 5x300  Մալուխի կապ 5x301
Cable Tie 5x400 black  Մալուխի կապ 5x400 սև