Փականի բնիկ


Փականի բնիկ  200M-8F  (8 տեղանոց, 4V200 փականի համար)

Փականի բնիկ 100M-10F (10 տեղանոց, 4V100 փականի համար)

Փականի բնիկ 100M-12F (12 տեղանոց,  4V100 փականի համար)

Փականի բնիկ 100M-4F (4 տեղանոց, 4V100 փականի համար)

Փականի բնիկ 100M-6F (6 տեղանոց, 4V100 փականի համար)

Փականի բնիկ 100M-8F (8 տեղանոց, 4V100 փականի համար)

Փականի բնիկ 200M-4F  (4 տեղանոց, 4V200 փականի համար)

Փականի բնիկ 200M-6F  (6 տեղանոց, 4V200 փականի համար)  

Փականի բնիկ 300M-10F (10 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 300M-12F (12 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 300M-4F (4 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 300M-6F (6 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 300M-8F (8 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 400M-10F (10 տեղանոց, 4V300 փականի համար)

Փականի բնիկ 400M-12F (12 տեղանոց, 4V400 փականի համար)

Փականի բնիկ 400M-4F (4 տեղանոց, 4V400 փականի համար)

Փականի բնիկ 400M-6F (6 տեղանոց, 4V400 փականի համար)

Փականի բնիկ 400M-8F (8 տեղանոց, 4V400 փականի համար)