Կոճեր W012-2W500 փականների համար


Կոճ UD8 AC110V, 2W040-2W250 փականների համար

Կոճ UD8 AC110V, 2W350-2W500 փականների համար

Կոճ UD8 AC220V, 2W012-2W025 փականների համար

Կոճ UD8 AC220V, 2W012-2W025 փականների համար

Կոճ UD8 DC12V,  2W040-2W250 փականների համար

Կոճ UD8 DC12V,  2W350-2W500 փականների համար

Կոճ UD8 DC24V,  2W012-2W025 փականների համար

Կոճ UD8 DC24V,  2W012-2W025 փականների համար

Կոճ UD8 DC24V,  2W040-2W250 փականների համար

Կոճ UD8 DC24V,  2W040-2W250 փականների համար

Կոճ UD8 DC24V,  2W350-2W500 փականների համար