Կոճակի տուփ


Կոճակի տուփ 1 անցքով
Կոճակի տուփ 2 անցքով
Կոճակի տուփ 3 անցքով
Կոճակի տուփ 5 անցքով