Մալուխային խցանCable Gland PG 11 Մալուխային խցան PG 12
Cable Gland PG 13.5  Մալուխային խցան PG 13.6
Cable Gland PG 16  Մալուխային խցան  PG 16 
Cable Gland PG 19  Մալուխային խցան  PG 19 
Cable Gland PG 21  Մալուխային խցան  PG 21 
Cable Gland PG 25  Մալուխային խցան  PG 25 
Cable Gland PG 29  Մալուխային խցան  PG 29 
Cable Gland PG 36  Մալուխային խցան  PG 36 
Cable Gland PG 42  Մալուխային խցան  PG 42 
Cable Gland PG 48  Մալուխային խցան  PG 48 
Cable Gland PG 63  Մալուխային խցան  PG 63 
Cable Gland PG 7  Մալուխային խցան  PG 7 
Cable Gland PG 9  Մալուխային խցան  PG 9