Ժամանակի ռելե


Ժամանակի ռելե ST3PA-D 24VDC 10s/100s/100m/60m 
Ժամանակի ռելե ST3PA-D 220 VAC 10s/100s/10m/60m 
Ժամանակի ռելե ST3PA-B 24VDC 10s/60s/6m 
Ժամանակի ռելե ST3PA-B 220 VAC 1s/10s/60s/6m 
Ժամանակի ռելե ST3PA-B 220 VAC 1s/10s/60s/6m 
Ժամանակի ռելե ST3PA-F 220 VAC 2m/20m/2H/12H
Ժամանակի ռելե ST3 A-B 220VAC