«Թեղենիս» հանգստի տուն

2021թվ-ի ձմռանը «Թեղենիս» հյուրանոցում տեղադրվեց TCC դիզելային գեներատորը։ Գեներատորը ապահովում է հյուրանոցի անխափան հոսանքը։

Տեսասրահ