«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Արդշին բանկը հիմնադրվել է 2002 թվականի դեկտեմբերին։ 2003 թվականի փետրվարին ստացել է բանկային գործունեության իրականացման լիցենզիա: Արդշին բանկի առաքելությունն է «նպաստել ազգային տնտեսության զարգացմանը, հանդիսանալ առաջին ընտրության բանկ և գործատու»: Արդշին բանկը համագործակցելով մեզ հետ, այլևս չի բախվի հոսանքի անջատումների հետ կապված խնդիրներին:

Տեսասրահ