Լոլիկի ջերմոց

Լոլիկի ջերմոցում տեղադրվեց GPower 50կՎտ կորեական արտադրության գեներատոր,որն այսուհետ կապահովի ջերմոցի հոսանքի անխափան սնուցումը:

Տեսասրահ