«Քարակերտի Քարաձուլման գործարան» ԲԲԸ, GPower 100 կՎտ

Տեսասրահ