Ավտոմատ անջատիչ UKB7


UKB7- 2P 4A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 4A 10KA
UKB7- 2P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 6A 10KA
UKB7- 2P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 10A 10KA
UKB7- 2P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 16A 10KA
UKB7- 2P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 20A 10KA
UKB7- 2P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 32A 10KA
UKB7- 2P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 40A 10KA
UKB7- 2P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-2P 50A 10KA