Ավտոմատ անջատիչ UKB1


UKB7- 1P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 6A 6KA
UKB1- 1P 10A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 10A 6KA
UKB1- 1P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 16A 6KA
UKB1- 1P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 20A 6KA
UKB1- 1P 25A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 25A 6KA
UKB1- 1P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 32A 6KA
UKB1- 1P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 40A 6KA
UKB1- 1P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 50A 6KA
UKB1- 1P 63A C Ավտոմատ անջատիչ UKB1-1P 63A 6KA