Ծայրակալ DTG


Lug copper DTG 10 slim   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 10 բարակ
Lug copper DTG 120 slim   Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DTG 120 բարակ
Lug copper DTG 150 slim Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ  DTG 150 բարակ
Lug copper DTG 16 slim  Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 16 բարակ
Lug copper DTG 25 slim Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 25 բարակ
Lug copper DTG 35 slim Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 35 բարակ
Lug copper DTG 50 slim  Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 50 բարակ
Lug copper DTG 70 slim Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 70 բարակ
Lug copper DTG 95 slim  Մալուխի ծայրակալ  պղնձե  օլոֆապատ DTG 95 բարակ