Ավտոմատ անջատիչ UKB7


UKB7- 1P 2A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 2A 10KA
UKB7- 1P 4A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 4A 10KA
UKB7- 1P 6A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 6A 10KA
UKB7- 1P 10A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 10A 10KA
UKB7- 1P 16A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 16A 10KA
UKB7- 1P 20A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 20A 10KA
UKB7- 1P 25A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 25A 10KA
UKB7- 1P 32A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 32A 10KA
UKB7- 1P 40A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 40A 10KA
UKB7- 1P 50A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 50A 10KA
UKB7- 1P 63A C Ավտոմատ անջատիչ UKB7-1P 63A 10KA